Болнична аптека

В аптеката е създаден механизъм за организация на дейността, позволяващ:

- изработване и актуализиране на списъка с основните лекарствени средства;
- осъществяването на управление, съхранение и разпределение на лекарствата;
- осигуряване на животоспасяващи лекарства;
- информация на персонала за наличните лекарства;
- контрол върху сроковете на годност;
- получаване на електронни заявки от
- отделенията за лекарства, консумативи и медикаменти за лежащо болните.