Отделение по Образна диагностика

В Отделението по образна диагностика към МБАЛ „БУРГАСМЕД- Бургас“ работят добре обучени и опитни професионалисти. Отделението разполага с модерна апаратура от най-висок клас, позволяваща провеждането на всички видове конвенционални и високоспециализирани образни изследвания. В максимално комфортна обстановка, уютна и спокойна за пациента, бързо и качествено се извършват всички видове образни изследвания.

Компютърна томография

1. Компютър томограф (КТ)
Компютър томографът е средство за диагностика, при което се използват рентгенови лъчи с цел получаване на структурна и функционална информация за човешкото тяло. Думата „томография” произлиза от гръцката tomos, която означава „срез” или част, и graphia, която означава „описание”.

2. Каква е разликата между КТ и обикновеният рентгенов апарат
При обикновения рентгенов апарат голямо количество рентгенови лъчи минават през човешкото тяло, за да се произведе образ върху рентгеновия филм. При КТ през тялото на пациента преминава малко количество рентгенови лъчи, което се улавя и отчита от съответен детектор.

3. Основни принципи на функциониране на КТ
Най-просто казано рентгеновите лъчи преминават през тялото на пациента, улавят се от стоящият от другата страна детектор и така се произвежда образ. Източникът на рентгенови лъчи и детекторът са свързани помежду си и се завъртат около тялото на пациента по време на изследването. След това компютър „сглобява” получения образ и му придава окончателен вид, за да се получи цялостният образ (томограма), който излиза на екрана на компютъра.Този образ може да отпечатан или съхранен за последваща употреба, в случай че това е необходимо.
Рентгеновите лъчи са електромагнитни вълни. Основната причина да се използват рентгеновите лъчи при диагностиката е, че различните тъкани и материи ги усвояват по различен начин. Някои от тях позволяват на рентгеновите лъчи да преминат през тях, докато други не. Именно поради тази причина различните тъкани се виждат по различен начин на рентгеновия филм.


5. Приложения на КТ
• Откакто апаратурата използва рентгенови лъчи, произведени от различни ъгли, може да бъде получено голямо количество информация за структурата и функцията на човешките органи.
• Напълно подходящ е за изследване структурата на гръдния кош и корема.
• Може да бъде използван за диагностика на инфекциозни болести, болести на сърцето, на белия дроб, както и заболявания на костите и мускулите.
• Може да се използва за диагностика на смущения в централната нервна система и по-специално в мозъка.
• Също така може да бъде използван за определяне на степента на засегнатост на органите при травми/ пътни инциденти.
• КТ може да потвърди наличието на кисти, тумори в различните части на човешкото тяло. Освен тяхното наличие, КТ се използва и за определяне на точното им местоположение, размерът им и степента, до която е засегнат даденият орган.
• По отношение на половите органи- може да бъде използван за оценка на внезапна болка в коремната област, кръв в урината (хематурия) или бъбречна криза. Може да бъде използван и за откриване на камъни в бъбреците.
• За потвърждаване и определяне на стадия на тумори, което е много важен елемент за изхода от лечението.
• КТ се използва и за определяне на плана за химиотерапия при лечение на тумори; може да бъде полезен за насочване при биопсия на даден орган и при други дребни инвазивни процедури.
• Обемът информация, който се получава при КТ, може да бъде увеличен чрез използването на контрастна материя.

6. Приготвяне на пациента преди изследването с КТ
Препоръчва се носенето на широки дрехи, които да бъдат удобни по време на изследването. Металните предмети взаимодействат с апаратурата и могат да повлияят върху получения образ. Затова е препоръчително да бъдат премахнати всякакви шноли, фиби, бижута, очила и др. Това също зависи и от конкретната част от тялото, която се изследва. Рентгенологът посъветва пациента да не яде и пие няколко часа преди изследването. Жените задължително трябва да информират техния лекар, в случай че имат закъснение на своя цикъл или са бременни, защото рентгеновите лъчи могат да предизвикат дефекти върху плода.

8. Какви са рисковете по време на процедурата
Както бе споменато по-горе, апаратурата използва рентгенови лъчи. Обемът радиация, който се получава от изследването е по-малък от този, който се абсорбира в от външната среда за три години. Ако се сравнят рисковете с това, което получава пациентът, определено ползите са по-големи.
Майките, които кърмят, могат да подновят кърменето 24 часа след приемането на контрастната материя. За това време контрастът ще е изхвърлен от организма. За повече информация относно рисковете е добре да се консултира със самия рентгенолог.

9. Какво се случва след изследването
След като изследването приключи, пациентът може да се прибере у дома си. В някои случаи при приемане на контрастна материя пациентът може да бъде оставен за наблюдение за известно време.

10. КТ диагностика
• Широк кръг изследвани области, по-голям обем получена информация.
• Откриване дори на най-малките различия между различните тъкани.
• Възможност за получаване на образ от един и същ орган, огледан от различни ъгли
• Бързина на изследването.
• Сравнително ниско ниво на облъчване с радиация.
• Относително кратка продължителност на изследването. Белите дробове могат да бъдат визуализирани за по-малко от минута.
Апарат: Апарат: Siemens, Модел: SOMATOM Sensation 64 Eco,

 

 

Магнитен резонанс изследване – предимства и възможности

Магнитно-резонансната диагностика (МР) или ядрено-магнитна резонансна диагностика (ЯМР) е техника за диагностика, която се използва за визуализиране на вътрешната структура и функция на човешкото тяло. МР предоставя много по-голям контраст между различните меки тъкани в тялото в сравнение с компютъра томограф (КТ) - това е медицинският термин на общоприетото название “скенер”.

Магнитно-резонансното изследване е много важно, а в някои случаи и незаменимо, образно изследване в областта на неврологията, кардио- васкуларната и онкологичната патология, заболяванията на опорно- двигателния апарат и особено при заболявания на гръбначния стълб. За разлика от КТ (скенера), магнитният резонанс не използва йонизираща радиация, а използва магнитно поле .
Чрез МР могат да се получат образи от почти всеки ъгъл, докато при КТ показва образите само хоризонтално. Няма рентгенови лъчи при провеждането на МР изследването, а образите, които се получават са много по-детайлни. Обикновено разликата между нормалната и модифицираната тъкан се вижда по-ясно при МР изследването, отколкото при това с КТ, като тази разлика е особено отчетлива при изследване на меките тъкани, мозъчните и ортопедични заболявания.

Провеждането на изследването обикновено протича като извънболнична процедура, което означава, че след приключването му пациентът може да се прибере вкъщи. По време на изследването пациентът трябва да стои неподвижен и затова при изследване на деца се налага анестезиране.

Не са известни рискове или странични ефекти при магнитно-резонансната диагностика. Изследването е безболезнено и не може да бъде усетено. Тъй като не се използват рентгенови лъчи, процедурата може да бъде повторена без проблеми.

Апарат: Siemens, Модел: MAGNETOM ESSENZA 1.5T

 

Мамография

Какво е мамография?
Мамографията е образно-диагностичен метод, при който с много ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите изграждащи млечната жлеза. Това е най- разпространеният метод за диагностика на заболявания на гърдата. Мамографията е основен сертифициран метод в света за провеждане на скрининг на рака на гърдата. С нейна помощ могат да се визуализират малки лезии, които не могат да бъдат опипани при физикален преглед. По време на мамографията, гърдата се намира между две плоскости, така че самата тъкан е разстлана между тях.
Използват се изключително ниски нива на облъчване, като за сравнение, нивото на радиация по време на мамография е приблизително същото, на което е подложен човек при 6 часов полет със самолет. Мамографията е напълно безболезнено изследване и не изисква предварителна подготовка.

Кога трябва да се изследвам?
Жените на възраст 40 и след това, трябва да провеждат профилактично мамографско изследване всяка година.
Пречат ли имплантите за изследването?
В зависимост от начина им на поставяне имплантите биха могли да попречат на получаване на образа от тъканта на гърдата. В такива случаи може да се направи магнитен резонанс или качествено ултразвуково изследване.

Дигитална мамография?


Дигиталната (цифрова) мамография представлява система, при която обикновеният рентгенов филм е заменен от детектори, имащи способността да превърнат отслабените рентгенови лъчи в електрически сигнали. От тези електрически сигнали се получава образ на млечната жлеза, който може да се анализира на екран или да се принтира на специален филм, подобно на конвенционалната рентгенография. При дигиталната мамография има редица предимства като висока разделителна способност, позволяваща визуализацията на изключително малки болестни промени, както и по-ниската доза йонизиращо лъчение, приложено по време на изследването.

Скрининговата мамография е използвана широко за ранна диагностика на рака на млечната жлеза и се провежда при жени, които нямат оплаквания или видими промени в гърдите. Така могат да се открият туморни формации, които не се опипват при обикновения преглед.
Диагностичната мамография е методика, подходяща за изследване на всички жени, които имат симптоми от страна на гърдите като напиващи се туморни маси, задебеление или зачервяване на кожата на гърдата, секреция, деформация на зърното или болка.
Апарат: Sophie classic, Planmed в комбинация със CR система

Апаратурата гарантира:

• Изключително качество на образите
• Ниски нива на облъчване – два анода от различен материал (молибден и волфрам), в комбинация с родиев филтър редуцират дозата на облъчване на пациента
• Дигитална мамография

 

Ултразвук

Какво представлява Ехографията (изследване с ултразвук)?
Ултразвуковата диагностика (ехография) е метод за получаване на информация за повърхостни структури, вътрешни органи и други структури на тялото, използвайки високочестотни звукови вълни.
Тъй като ултразвуковото изследване се провежда в реално време, то може да покаже размерът, формата и структурата на изследваните органи. За получаване на образи се използува свойството на ултразвуковите вълни да се отразяват от различните по плътност тъкани на човешкото тяло.
Изследването е безболезнено и не се използва йонизиращо лъчение и не изисква предварителна подготовка.

Как се извършва изследването?
По време на изследването пациентът е в легнало положение.За извършване на изследването се използват съвременни ултразвукови апарати. Те използват звуковите вълни за получаване на картина на тъканите на изследваните органи. По време на това изследване, малко устройство наречено трансдюсер, което излъчва и приема звуковите вълни с различна честота, се придвижва върху кожата на областта на изследване в различни посоки. През това време компютърът обработва и анализира звуковите вълни и създава картина на съответните структури. Лекарят, извършващ изследването, анализира и заснема получените образи, след което дава заключението си и препоръки.
Изследването продължава приблизително 15 минути.

Безопасно ли е?
За стандартните диагностични ултразвукови изследвания не са известни вредни въздействия.

Какви са основните приложения?
• Проследяване на бременност
• Тазова ехография /женски и мъжки малък таз + скротум/
• Скрининг на заболявания на Млечната жлеза (ранна диагноза на онкологични заболявания или друга патология)
• Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези
• Абдоминалната ехография – диагностика на заболявания на паренхимни (вътрешни) органи в коремната кухина
• Изслдване на бъбреци и орделителна система
• Оценка на лимфните възли, реагиращи при някои заболявания - възпалителни и неопластични;
• Диференциация на мекотъканни тумори, хематоми,целулити, абсцеси, липоми, фасциити
• Проследяване на оздравителния процес
Esaote, My Lab Six

Рентгенография - Диагностичен метод, използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури.
Специализирани медицински дейности
Рентгенологични изследвания

• Рентгенография на челюстите в специални проекции
• Рентгенография на лицеви кости
• Рентгенография на околоносни синуси
• Специални центражи на черепа
• Рентгенография на стернум
• Рентгенография на ребра
• Рентгеноскопия на бял дроб
• Рентгенография на крайници
• Рентгенография на длан и пръсти
• Рентгенография на стерноклавикуларна става
• Рентгенография на сакроилиачна става
• Рентгенография на тазобедрена става
• Рентгенография на бедрена кост
• Рентгенография на колянна става
• Рентгенография на подбедрица
• Рентгенография на глезенна става
• Рентгенография на стъпало и пръсти
• Рентгенография на клавикула
• Рентгенография на акромиоклавикуларна става
• Рентгенография на скапула
• Рентгенография на раменна става
• Рентгенография на хумерус
• Рентгенография на лакетна става
• Рентгенография на антебрахиум
• Рентгенография на гривнена става
• Рентгенография на череп
• Рентгенография на гръбначни прешлени
• Рентгенография на гръден кош и бял дроб
• Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
• Обзорна рентгенография на корем
и всички други анатомични области
LUMINOS RF Classic, Siemens