Отделение по Гръдна хирургия

Новосъздаденото отделение по Гръдна хирургия при МБАЛ „ Бургасмед ” е модерно, специализирано и високо технологично болнично звено за гр. Бургас.
Тук се извършва целият обем на диагностиката и лечението на хирургичните болести на гръдния кош и коремната кухина. Дейността на отделението обхваща целия спектър заболявания от голямата хирургия – доброкачествени и злокачествени заболявания на бронхиалното дърво, белодробния паренхим, медиастиума, плеврата, гръдната стена и диафрагмата.
Тук се оперират всички заболявания на гастроинтестиналния тракт и жлъчно-чернодробната система, както и хернии на предна коремна стена, слабинния канал и диафрагмата. Широкият спектър хирургически интервенции е обусловен от големия опит на екипа в областта на коремната и гръдната хирургия.

Клинична компетентност

Гръдните хирурзи от Отделението по Гръдна хирургия при МБАЛ „ Бургасмед” активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследване на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение. Широкият спектър от заболявания по който се работи, е обусловен от големия опит на екипа ни в областта на коремната и гръдната хирургия.
Извършват се рутинно всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни интервенции и манипулации.

Хирургична компетентност

В отделението по Гръдна хирургия при МБАЛ „ Бургасмед ” се лекуват пациенти със заболявания от целия спектър на голямата хирургия:

- доброкачествени и злокачествени заболявания на бронхиалното дърво,
белодробния паренхим, медиастиума, плеврата, гръдната стена и диафрагмата.
- плеврални изливи, пневмоторакс и булозен емфизем
- големи перикардни изливи /претампонада/
- гръдна травма
- възпалителни заболявания на белия дроб и плеврата- абсцес на белия дроб и пиоторакс
- доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата
- всички заболявания на гастроинтестиналния тракт и жлъчно-чернодробната система, изискващи хирургична намеса.
- хернии на предната коремна стена, слабинния канал и диафрагмата
- хемороидална болест и перианални абсцеси и фистули
- пило-нидална болест
- възпаления на меките тъкани


В отделение по Гръдна хирургия при МБАЛ „ Бургасмед ” се извършват видеоторакоскопски /мининвазивни/ и отворени интервенции :

- анатомични и атипични резекции на белите дробове и пулмонектомия
- маншетни и реконструктивни операции
- метастазектомии при белодробни метастази
- тимектомия при Миастиния гравис
- оперативно лечение на вродени деформации на гръдната стена
- Ехинококцектомия на белия дроб, черния дроб и друга локализация
- Видеоторакоскопска диагностика и лечение на заболяванията в гръдния кош
- Видеоторакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс и булозния емфизем
- Видеоторакоскопска симпатектомия при съдови заболявания на горните крайници
- Видеоторакоскопска фенестрация на перикарда при големи перикардни изливи
- Видеоторакоскопска плевродеза при рецидивиращи плеврални изливи
- Операции при доброкачествени и злокачествени образувания на гърдата
- Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли.
- Медиастиноскопия и видео-асистирана медиастинална лимфна аденомектомия
- Лапароскопска и/или видеоасистирана хирургия на диафрагмална херния
- Лечение на гръдни травми
- Резекция на абсцесна кухина и декортикация при емпием
- Ендоскопски процедури върху трахео-бронхиалното дърво /бронхоскопия/.
- Резекция и реконструкция на хранопровода
- Резекция на стомах и гастректомия
- Резекция на тънки и дебели черва
- Отворена и лапароскопска холецистектомия
- Операции на екстрахепаталните жлъчни пътища
- Отворена и лапароскопска апендикектомия
- Хемороидектомия, фистулектомия и инцизия на абсцеси
- Ексцизия на пиларна киста в сакралната област
- Инцизия и ексцизия на възпаления на меките тъкани

 


Отделението по Гръдна хирургия при МБАЛ „ Бургасмед ” разполага със собствена съвременна апаратура:
Торакоскопска и лапароскопска апаратура – пълен комплект
Медиастиноскопска апаратура – пълен комплект
Фибробронхоскоп
Високоенергиен скалпел
Мобилен рентгенов апарат
Стационарна аспирационна система в стаите за следоперативно гледане на болни
Стационарна система за кислород в стаите за следоперативно гледане на болни

Телефон за контакт: 056/ 99 80 55