Образна диагностика

„Бургасмед“ разполага с възможност за рентгенологична, магнитно-резонансна и ултразвукова образна диагностика.


Звеното по образна диагностика разполага със Siemens SOMATOM Sensation 64 CT скенер, който съчетава в себе си скорост, производителност, висока резолюция и ниска доза на облъчване. 64 срезовият Компютърния томограф сканира и представя триизмерно всеки 4 см от човешкото тяло с 64 среза, поради което открива и малки образувания с размери до 1мм. Апаратурата е с висока разделителна способност. Изследването се извършва в рамките на няколко минути, поради което лъчевото натоварване е минимално, съчетано с висок комфорт за пациента. Апаратът притежава нисконатоварващи (щадящи) програми за увредени болни. Получените образи се обработват в 3D формат, архивират се и се съхраняват на електронен носител.

Звеното разполага и с модерен магнитен резонанс Siemens MAGNETOM ESSENZA, ехографски апарат Esaote MyLabSyx и мамографска система Planmed Sophie CLASSIC , което гарантира най-добрите възможности за диагностика за пациентите от областта.