Sofiamed logo
flag_bg flag_uk
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
на
КП                                     Наименование на клинична пътека

1Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3Оперативни процедури за задържане на бременност
4.1Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. Включително
4.2Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода
5Раждане
6Грижи за здраво новородено дете
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
8Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
10Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
11Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
13Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
14Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
15.1Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
15.2Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
16Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение- над 18
17Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания  
18Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
19.1Постоянна електрокардиостимулация антибрадикарден пейсмейкър
20Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 
22Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
23Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
24Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 
25Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 
26Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 
27Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик – над 18
28Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 
30Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
31Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит 
32Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
33Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 
36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 
37Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 
40.1Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
40.2Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
41.1Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.
41.2Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
42.1Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
43Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
44Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
47Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 
50Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
51Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза- над 18 г.
52Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 
53Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
54Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
56Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
57Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити – над 18 г.
60Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 
61Диагностика и лечение на мултипленна склероза 
62Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи 
63Лечение на епилептичен статус 
64.1Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
65Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 
66Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест
68Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
69Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
70Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 
71Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 
72Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
74Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
75Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
76Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 
84Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит  
106.1Токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2Токсоалергични реакции при лица под 18 години
107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови.
108Диагностика и лечение на гъбно -фалоидно отравяне 
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 
113.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)  
113.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 
136Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност- освен кодове 29.33 (41782-00), 30.3 (41843-00), 30.4 (41834-00), 40.41 (31435-00) и 40.42 (31435-00)
137Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160Нерадикално отстраняване на матката
161Радикално отстраняване на женски полови органи
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 
171„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години“
172„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години“
173„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години“
174„Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години“
175„Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години“
176„Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години“
177„Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години“
178„Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години“
179„Оперативни процедури върху апендикс“
180„Хирургични интервенции за затваряне на стома“
181„Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство“
182„Оперативни процедури при хернии“ 
183„Оперативни процедури при хернии с инкарцерация“
184„Конвенционална холецистектомия“ 
185„Лапароскопска холецистектомия “
186„Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища“
187„Оперативни процедури върху черен дроб“
188„Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест“
189„Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност“
190„Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност“
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
192„Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции“ 
193„Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1“
194„Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия“
195„Оперативно лечение при остър перитонит“ 
196„Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси“
197„Консервативно лечение при остри коремни заболявания“
198„Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани“
199„Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания 
200„Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния“ 
202„Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност“
203„Хирургично лечение при надбъбречни заболявания“
204„Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение“
205„Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение“
207„Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин“ 
208„Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми“
209„Хирургично лечение при травма на главата“ 
210„Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение“ 
211„Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност“
212„Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност“
213Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
215Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
216Спешни състояния в гръдната хирургия 
217Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 
221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 
223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
227Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
231Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
255Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции- 
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
© 2016 ДЦК Бургасмед . Всички права запазени.

Начало | За нас | Отделения | Полезна информацияНовини |

www.hospitalburgasmed.bg

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАСОВЕ: 0700 89 088
(От 8:00 до 17:00ч.)

Контакти | ДКЦ | Web Камери

  Стационарни телефони:
+359 56 / 999 980


Мобилни телефони:
+359 892 222 800

E-mail за контакт:
burgasmed@bulpharma.bg
  МБАЛ "БУРГАСМЕД"

Адрес:
гр. Бургас,
жк. „Меден Рудник“, зона А

Спешно приемно отделение:

E-mail за контакт:
burgasmed@bulpharma.bg

Телефони за контакти:
стационарен: +359 56/999 980
мобилен: +359 892 222 800
национален: 0700 89 088

pic Bulpharma Национален телефон за връзка 0700 89 088