СПЕШНА ПОМОЩ 0892 222 800
RU
Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalburgasmed.bg

ПРИЛАГАМЕ ВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

ПРИЛАГАМЕ ВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ ПРИЛАГАМЕ ВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ ПРИЛАГАМЕ ВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ
ПРИЛАГАМЕ ВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

Д-Р ПАВЛИНКА ХУБАНОВА, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ: В МБАЛ "БУРГАСМЕД"

ПРИЛАГАМЕ ВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТТруд стр. 32 

1.9.2016Иновативният метод за лечение на исхемичен мозъчен инсулт с венозна тромболиза вече се прилага в модерната бургаска болница "Бургасмед", съобщиха от лечебното заведение. Лечението се провежда по клинична пътека, а огромните ползи от приложението му са, че значимо се подобрява двигателния дефицит на болните. Успешно проведеното лечение дава шанс на пациентите да нямат тежки остатъчни парези, водещи до различна степен на инвалидност. След проведено успешно лечение не е необходима продължителна рехабилитация, пациентите бързо се възвръщат към нормалния си ритъм и качество на живот.

Медикаментът се прилага в много кратък терапевтичен прозорец - до 4,5 часа от началото на заболяването. Именно затова специалистите апелират близките на болните при възникване на симптоми на мозъчен инсулт като невъзможност за движение на крайниците, говорни нарушения, лицева асиметрия, да се обръщат незабавно чрез спешния телефон към екипите на Спешна помощ, за да може пациентът да бъде транспортиран по-бързо до лечебното заведение.

"Най-важна в случая е екипната работа - провеждане на КТ на главен мозък, доплеровасонография на магистрални артерии на шия, клинико-лабораторни изследвания, снемането на прецизен неврологичен статус и преценка дали пациентът е показан за започване на тромболиза. Разбира се, следва се строг алгоритъм за приложение на медикамента, прецизира се съотношението полза/риск и ако се установи, че при конкретния болен има противопоказания се преминава към конвенционално лечение", коментира д-р Павлинка Хубанова, началник неврологично отделение в МБАЛ "Бургасмед". Отделението се намира в изцяло ремонтиран сектор, разполагащ със съвременно оборудвани интензивни легла за интензивно лечение и мониториране на виталните показатели на най-тежко болните пациенти. В отделението е обособен функционален кабинет, в който се намират апаратите за ЕЕГ, ЕМГ, доплеровасонография, а звеното по образна диагностика разполага с най-съвременно поколение компютърен томограф и ядрено - магнитен резонанс.

"Болница "Бургасмед" е част от най-голямата верига частни болници в страната, което ни дава възможност да сме в постоянна колаборация с колегите от УМБАЛ "Софиямед" и УМБАЛ "Пълмед". Във всеки един момент от нашата работа ние можем да обменяме мнение и получаваме консултация, за да сме максимално полезни в грижата за нашите пациенти", допълва д-р Хубанова.