СПЕШНА ПОМОЩ 0892 222 800
RU
Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalburgasmed.bg

В МБАЛ“Бургасмед“ прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт

В МБАЛ“Бургасмед“ прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт В МБАЛ“Бургасмед“ прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт В МБАЛ“Бургасмед“ прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт
В МБАЛ“Бургасмед“ прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт

http://flagman.bg/article/108456
29.8.2016

Д-р Павлинка Хубанова, началник отделение по неврология в МБАЛ „Бургасмед“:


В МБАЛ“Бургасмед“ прилагаме най-съвременните методи за лечение на инсулт

Ограничаването на рисковите фактори може да ни предпази от мозъчно-съдова болест


-Д-р Хубанова мозъчно - съдовата болест е социално-значим проблем в целия свят. Как се нарежда България в класацията?
За съжаление статистиката сочи, че България е на едно от първите места в света по заболеваемост, болестност и смъртност от мозъчни инсулти, като през последните 15г. има тенденция за прогресивно нарастване. Тревожно е, че нараства броят и на младите пациенти - 10- 20 % са на възраст до 55г. Стряскащо е, че смъртността от мозъчен инсулт у нас е два пъти по - висока от средната за ЕС/или всеки четвърти инсулт в България води до смърт/.


-На какво отдавате тази така черна статистика?
Мисля, че причините са две: Първо българите, като че ли все още имат нагласа, че ако няма изявен здравен проблем, не е необходимо да посещават лекар или може би в натовареното ежедневие не остава време за това и го отлагат във времето.Именно поради тази причина не се осъществява адекватна първична профилактика и се регистрират едва късните последици на болестта, а именно реализиран инсулт, а е имало предвестници, че нещо не е съвсем наред - главоболие, световъртеж, паметови нарушения. Втората причина е, че в световен мащаб вече се прилагат иновативни методи за лечение - венозна или артериална тромболиза, интервенционално лечение - механична реканализация на запушена магистрална артерия и нейното стентиране, ендоваскуларно облитериране на аневризмите, които методи водят и до по - добро терапевтично повлияване. В нашата страна все още е незначителен процента на пациенти лекувани чрез тези авангардни методи.-До колко може да повлияем на рисковите фактори, предразполагащи към развитие на заболяването и ключови ли са те?
-Рисковите фактори са две основни групи: корегируеми - артериална хипертония, отклонения в липидния профил, захарен диабет, сърдечни аритмии - основно предсърдното мъждене, сънна апнея, тютюнопушене, алкохолна злоупотреба, психоемоционален стрес, намалена двигателна активност, нездравословно хранене. Некорегируемите фактори са раса, пол, възраст, наследствено предразположение.Ранното откриване на рисковите фактори, на които може да се повлияе и тяхното лечение и отстраняване е най - ефективният подход за намаляване на заболеваемостта и смъртността от мозъчно - съдова болест.


-Как протича един стандартен преглед, за да разберете, че се касае за ранни симптоми на мозъчно - съдова болест?
-Началната стъпка е щателно събраната анамнеза за продължили дълго време оплаквания - главоболие, нарушено равновесие, нестабилна походка или епизоди на внезапна едностранна слабост и/или изтръпване в едната телесна половина, говорни или зрителни нарушения, известни на невролозите като транзиторни исхемични атаки, обикновено са предвестници на инсулт. Разработени са различни критерии и коефициенти за определяне на общия риск от вероятен съдов инцидент, които се базират на лесни за клинична оценка параметри - възраст, тютюнопушене, артериално налягане, серумни липидни нива, промени в ЕКГ.Следващ етап е снемането на прецизен неврологичен статус и при необходимост назначаване на допълнителни изследвания за уточняване на диагнозата - доплерова сонография и невроизобразяващи методи.


-Какви са съвременните тенденции в лечението на заболяването и какви методи прилагате в МБАЛ "Бургасмед"?
Искам да споделя, че от месец август в Неврологично отделение на МБАЛ "Бургасмед" прилагаме иновативно лечение при исхемичен мозъчен инсулт, а именно - венозна тромболиза. Лечението се провежда по кл.пътека, а огромните ползи от приложението на рекомбинантен тъканен плазминоген активатор са, че значимо се подобрява двигателния дефицит на болните. Успешно проведеното лечение дава шанс на пациентите да нямат тежки остатъчни парези, водещи до различна степен на инвалидност. Не е необходима продължителна рехабилитация, бързо се възвръщат към нормалния си ритъм и качество на живот.

Апелирам към близките на болните при възникване на симптоми на мозъчен инсулт - невъзможност за движение на крайниците, говорни нарушения, лицева асиметрия, да се обръщат незабавно чрез спешния телефон към екипите на Спешна помощ, за да може пациента да бъде транспортиран по-бързо до лечебното заведение. Това се налага, защото медикаментът се прилага в много кратък терапевтичен прозорец - до 4,5 часа от началото на заболяването. Най - важна в случая е екипната работа – провеждане на КТ на главен мозък, доплерова сонография на магистрални артерии на шия, клинико - лабораторни изследвания, снемането на прецизен неврологичен статус и преценка дали пациентът е показан за започване на тромболиза. Разбира се, следва се строг алгоритъм за приложение на медикамента, прецизира се съотношението полза/риск и ако се установи, че при конкретния болен има противопоказания се преминава към конвенционално лечение.

С това добрите новини при нас не свършват. Неврологично отделение е преместено в изцяло ремонтиран сектор, разполагаме със съвременно оборудвани интензивни легла, за интензивно лечение и мониториране на виталните показатели на най - тежко болните пациенти. В отделението е обособен функционален кабинет, там са нашите апарати за ЕЕГ, ЕМГ, Доплерова сонграфия, а отделението по образна диагностика разполага с най - съвременно поколение компютърен томограф и ядрено - магнитен резонанс.

Неврологично отделение е сертифицирано като второ ниво на компетентност. Имаме сключен договор с РЗОК за диагностика и лечение по всички клинични пътеки за това ниво. Екипът специалисти, които ръководя се увеличи с още двама колеги - Д-р Недева и Д-р Лъвчиев, квалифицирани и опитни специалисти в нашата област. 

Болница "Бургасмед" е част от най - голямата верига частни болници в страната, което ни дава възможност да сме в постоянна колаборация с колегите от УМБАЛ"Софиямед" и УМБАЛ "Пълмед". Във всеки един момент от нашата работа ние можем да обменяме мнение и получаваме консултация, за да сме максимално полезни в грижата за нашите пациенти.